Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas zakupów w sklepie jest firma Matter Tomasz Weiss, ul. Ostatnia 3/7 lok 9, 95-200 Pabianice, NIP: 731-158-01-67.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia towarów dostępnych w ofercie naszego sklepu internetowego, wysłania przesyłki zamówionych towarów oraz marketingu bezpośredniego realizowanego przez Matter Tomasz Weiss, a także w celu badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych, danych technicznych związanych z administracją serwerów i analizowanie ruchu na stronie internetowej na podstawie numerów IP.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów sklepu https://pl.zzz.kiwi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Przechowywanie danych

Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach: stron internetowych, stron sklepu, kont e-mailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia gwarancji na zakupiony towar oraz rękojmi. Po tym terminie Państwa dane zostaną usunięte.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Płatności

Realizując zamówienie na jakikolwiek z oferowanych przez nas produktów i wybierając sposób płatności karta kredytową, klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na strone firmy autoryzującej, z która mamy podpisaną odpowiednia umowę (PayU ) tam dokonuje operacji finansowej.Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzujaca transakcje.Sklep nie ma dostępu do takich danych, jak numer karty, dostęp do konta firmy zewnętrznej itd.

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za zakupiony produkt/usługę otrzymasz mailem.

Usuwanie danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, cofnąć swoją zgodę lub usunąć dane, prosimy wysłać wiadomość email na adres: [email protected]